En Son Vaazımız: İman zamanı

Pazar Ibadetimiz, Üsküdar kilisesi ve Bağdat Cd kilisesinde saat 14:00'de başlar. Bağdat Cd Kilisede, Perşembe, Ingilizce Kulübü için saat 18:30da Bağdat Cadde'ye gelin.

Ayrıntılar için telefonla bize iletin.

0 555 061 53 84 

Kullar Değil Oğullar 2 - Din Değil İlişki

Kullar Değil Oğullar 2 - Din Değil İlişki

Pazar, Ekim 13, 2013
Seri Numarası: 
2
Kutsal Kitap'taki Referansı: 
 
  1. Eski Pavlus. Eski Pavlus çok dindardı.

İnsanları hoşnut etmeye yönelikti (10). Dine bağlılık (13). Din sert ve kırıcı (13). Dinde ayrıca hırs var, ilerleme var, rekabet var (14). Din geçmişe dönük (14). Din sabittır. Dindarlık köleliktir.

Tanrı Pavlus’u dindarlıktan kurtarmayı uygun gördü.

Çünkü Hristiyanlık din değil, birebir bir ilişkidir. Kölelik değil, ozgürlüktür!

  1. Ne oldu da Pavlus birdenbire böyle değişti?

Gal 1:15 Ama beni daha annemin rahmindeyken seçip lütfuyla çağıran Tanrı, uluslara müjdelemem için Oğlu'nu bana göstermeye razı olunca...

Ama - Bu kelime Kutsal Kitap’ta çok çok önemlidir. Farklı bir oyuncu sahaya çıktı. Tanrı bir değiştiricidir, bir dönüştürücüdür.

Tanrı- Bu cümlede özne Tanrı. Şuana kadar özne Pavlus’tu. Din ile Hristiyanlık arasındaki fark esasen budur. Dinde yapan biziz. Hristiyanlıkta yapan Tanrı’dır.

Tanrı beni daha annemin rahmindeyken seçti -Özgür iraden var mı? Var. Ama böbürlenmeyelim – Tanrı irademizden bile çok daha büyük!

Tanrı beni lüfuyla çağırdı - Onun çağırısını duydun mu? Seni çağırıyor bugün...

Tanrı Oğlunu bana gösterdi -Söz konusu Mesih’i görmek. Sen Mesih’i gördün mü?

Oğlunu bana göstermekten kıvanç duydu – Tanrı bizleri çağırmaktan memnun!

Uluslara müjdelemem için - Sen de müjdelemek üzere seçildin.

Mesih’i tanımak ve tanıtmak. Mesih’i görmek ve göstermek.

  1. Yeni Pavlus

İnsanların onayından özgür (10).

Artık Tanrı’yı hoşnut etmek isterim. El alem ne derse umurumda değil.

Dindarlıktaki korkudan özgür. Acaba doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım? Haddını aştım mi? Bu korku tamamen ortadan kaldırıldı. Neden? Çünkü ‘İsa Mesih vahiy yoluyla açıkladı.’ Mesih’in sesini duyuyoruz artık.

Mesih’le birebir, canlı bir ilişki. Bu nasıl mümkün? Kutsal Ruh aracılığıyla. Yol gösterici, rehber, danışman Mesih’tir.

Fakat...Pavlos’un kendi rızasıyla ve iradesiyle Küdus’e gittiği görülmektedir. Gidip danıştı diğer elçilerden. Sendeki Kutsal Ruh aslında seni Mesih’in bedenine doğru yöneltecektir. Teknik olarak imanlı bağımsız, fakat pratik olarak birbirimizle karşılıklı bir şekilde bağımlıyız.

Kiliseye katılmanız bir mecburiyet değil. Kiliseye katılmanız yeni doğuşundan kaynaklanan bir istektir. Ve İstek mecburiyetten daha güçlüdür.

Tanrı’nın yolundan yürüdüğümüz için Tanrı’nın çocukları olmuyoruz.

Tanrı’nın çocukları olduğumuz için Tanrı’nın yolunda yürüyoruz!

 

Yaşam Grupları için Uygulama Soruları

  1. Hristiyanlık’ta bir kurallar listesi yoksa, onun yerinde ne var?

  2. İnsanların onayını sürekli kazanmaya çalışıyor musun? Mesih bizi bundan nasıl özgür kılar?

  3. Yeni Pavlus da çok gayretliydi. Hristiyan gayret nereden kaynaklanıyor?

  4. Sence seçilmişlik öğretişi neden o kadar önemli?

  5. Senin hayatında kendini özgür hissetmediğin bir alan var mı? Senin için nasıl dua edebiliriz?

  6. Mesih’e yakın kalmamız vazgeçilmezdir. Sen nasıl Mesih’e yakınlaşırsın?

Bu Sayfayı PaylaşShare