En Son Vaazımız: İman zamanı

Pazar Ibadetimiz, Üsküdar kilisesi ve Bağdat Cd kilisesinde saat 14:00'de başlar. Bağdat Cd Kilisede, Perşembe, Ingilizce Kulübü için saat 18:30da Bağdat Cadde'ye gelin.

Ayrıntılar için telefonla bize iletin.

0 555 061 53 84 

Kullar Değil Oğullar 1 - Gayri-müjde değil özmüjde

Kutsal Kitap'taki Referansı: 

Müjde + x(herhangi bir sey) = gayrimüjde (müjdeden başka, müjdeden yoksun).

İsa çarmıhta ‘tamamlandı’ diye bağırdı. Bu kelime finanssal dünyadan türenmiş bir kelimedir – tam ödeme yapıldı anlamına geliyor. Borcunuz sıfırlandı. Hiç bir şey kalmadı. Peki, Tanrı bizden bir ek ödeme daha beklerse, bu adaletsizliktir! Demek ki Mesih’in ödemesi yetersizdi. Lütuf müjdesi sadece bir ABC değil, A’den Z’ye kadar gerekli olan herşeyi içerir. Tanrı’dır sendeki işi başlattan, kendisi de onu tamamlayacak!Gal 3:3 Bu kadar akılsız mısınız? Ruh'la başladıktan sonra şimdi insan çabasıyla mı bitirmeye çalışıyorsunuz?

Kurtuluş müjdesine neler eklemeye çalışılır?

 1. Müjde artı Kurallar. On buyruğa uymalısın, mesela.

On buyruğu tutabilen yoktur.Aslında Mesih’te olarak on buyruğun içerdiği gereklilikleri aşan bir doğruluğa sahibiz.

 1. Müjde artı Bazı davranışlar.

Örneğin, eski İngiliz misyonerlerin Afrikaya gittikleri zaman, müjde artı medeniyet duyuruyorlardı.

 1. Müjde artı bilgi. Mesela vaftiz olabilmek için, ne kadar bilgi gerekiyor?

 2. Müjde artı belli bir tarz. Hristiyanlğımız belli bir kültüre uyacaksa, kimin kültürüne peki?

Kilise Macdonalds gibi değildir, her ülkede aynı.

Müjde neden yetmiyor bize? Neden sürekli bir şeyler eklemeye yatkınız? Bence üç sebep var.

 1. Kendi kendimizi aklamaya yatkınız.

Luther ‘eğer güvencin Mesih’in işine dayanmazsa, güvencin kendi işine dayanır.’

 1. Gözle görülür, elle tutulur bir grupa ait olmak isteriz.

Galatyalıları düşünelim. Paganismden çıktılar. Artık tapınağa gitmiyor, kurban kesmiyor, putlara tapmıyorlar. Paganismden ellerini kollarını çektiler. Artık pagan değiller.

Ama büyük bir soru var, ‘Kimiz artık?’Çünkü nedir Hristiyanlık? Bir din değildir. Tapınak yok. Kurbanlar yok. Törenler yok. Kahinler yok. Irk yok. Bizi tanımlayan nedir? Törensel bir yapıya ihtiyacımız var. Müjde artı bizi tanımlayan bir şey olsun, diye düşünüyoruz.

 1. Müjde getirenler herşeyi kontrol altına almak istiyorlar.

Müjde özgürleştirici, serbest olmalı. Çok hızlı yayılsın. Her dile çevirilsin. Merkez yoktur. Tanrı sende yaşıyor!

Peki o zaman, öz müjde nedir? Gal 1.4

Yaşam Grupları için Uygulama Soruları

 1. İmanda nasıl ilerleyebiliriz? Bizi kutsallaştıran, olgunlaştıran nedir?

 2. Müjdeye bir şey eklersek, neden gayri-müjde olur?

 3. Altıncı ayette Pavlus’un derdi nedir? Galatyalılar onları çağıranı nasıl bırakıyorlardı?

 4. Sen ne vakitte kendini Tanrı’ya yakın hissediyorsun? Kendini ne zaman Tanrı’dan uzak hissediyorsun? Seni Tanrı’ya yaklaştıran nedir, peki?

 5. Kimiz artık? Hristiyanlığı tanımlayan nedir?

 6. Müjdeyi en son kiminle ve ne zaman paylaştın? Paylaşacak fırsatlar için dua edin.

 

Bu Sayfayı PaylaşShare