En Son Vaazımız: İman zamanı

Pazar Ibadetimiz, Üsküdar kilisesi ve Bağdat Cd kilisesinde saat 14:00'de başlar. Bağdat Cd Kilisede, Perşembe, Ingilizce Kulübü için saat 18:30da Bağdat Cadde'ye gelin.

Ayrıntılar için telefonla bize iletin.

0 555 061 53 84 

Köle Değil Mirasçısınız

Kullar Değil Oğullar 6 - Köle Değil Mirasçı

Pazar, Aralık 8, 2013
Seri Numarası: 
6
Kutsal Kitap'taki Referansı: 

Eski Antlaşma’daki Kutsal Yasa ne için verildi?

Birinci mecaz – Antlaşma 3.15-29

Tanrı İbrahim’le bir Antlaşma yaptı. Günahı ortadan kaldıran Biri gelecekti. O gelene kadar,Tanrı’nın halkı karantinaya konuldu. Karantina nedir? Bir salgın varken, Geçici bir hapis gibi. Belli sınırlar içinde kalacaksın, belli şartlara uyacaksın. Bu da, Antlaşmaya geçici bir parantez, bir ek madde oldu.

Bu karantina, Musa’nın getirdiği Kutsal Yasa’ydı. Geçiciydi. Ve bu Yasa’nın amacı günahları kaldırmak değil, Günahları Kaldıran gelene kadar onları idare edecekti. Ve Tanrı’nın önceden belirlediği zaman dolunca, Mesih geldi. Mesih bütün insanoğlunun günahlarını üstlenerek çarmıhta öldü. Ve ölümden dirilerek, günahı yok etti. Ve O’na iman eden herkes vaftizde Mesih’le birleşir.Mesih, Tanrı’nın İbrahim’e vaadettiği tohumdur, soydur. Mesih, İbrahim’in gerçek mirasçısıdır. Bizlerde, Mesih’te olduğumuza göre, İbrahim’in soyundanız ve bu göreve talibiz!

İkinci Mecaz – Bakıcı 3.24 - 4.7

Zengin bir adam’ın mirasçısı daha küçükken, herşeyin sahibi olduğu halde, vasileri, vekilleri vardır. Onların izni alınmadan hiç bir şey yapamıyor. Hatta, bir bakıcı’nın gözetmenliği altındadır, bu çocuk. Türkçe çeviride bu bize ‘eğitmen’ olarak verilir, fakat eski Grek kültürlerinde bu bakıcının fonkisyonu çok daha genişti.- pedagogos. Çocuk 7-18,20 yaşları arasındayken, reşit olana kadar, bu bakıcının denetiminde olurdu. Bakıcı bir köleydi, normalde yaşlı bir adam. Çocuğun terbiye edilmesinden sorumluydu. Ahlaki rehberiydi ve koruyucuydu. Elçi Pavlus’a göre, Kutsal Yasa’nın rolu, bu bakıcıya benzerdi. Yasa geçiciydi, Musa’dan, Mesih’e kadar. Yasa sertti – halkı terbiye ederdi.

Kardeşler, Tanrı’nın oğullarısınız. Kadınlar da Tanrı’nın oğulları olarak tarif edilir, neden? Çünkü onlar da mirasçı! Ve bu resim, Babamızla birlikte masada oturuşumuz, Hristiyanlıktaki olgunluğun, özgürlüğün en belirgin resmidir. Babamızla yüzyüze konuşuyoruz. Artık aracılık edenlere, peygamberlere, kahinlere gerek yok. Kutsal Ruh yüreklerimizde ‘Abba! Baba!’ diye haykırıyor. Bu spontane, samimi, yakın bir ilişkinin ifadesidir. Hristiyanlar, Allah’a nasıl hitap etmeli? Baba! Mirasçı olarak payımız var. Mirasçıyız! Pavlus bu bölümlerde sürekli ‘biz’li konuşuyor. Bu bizim hikayemiz. Bu aileye dahil olduk. Aslımızı bilelim!

Bugün iki gerçek öğrendik

  1. Kutsal Yasa altında değiliz.

1Kor 10:11 Bu olaylar başkalarına ders olsun diye onların başına geldi; çağların sonuna ulaşmış olan bizleri uyarmak için yazıya geçirildi.

  1. Tanrı’nın oğulları olduğumuza göre, Vaad’in mirasçılarıyız.

Elç 3:25 Sizler peygamberlerin mirasçıları, Tanrı'nın atalarınızla yaptığı antlaşmanın mirasçılarısınız. Nitekim Tanrı İbrahim'e şöyle demişti: 'Senin soyunun aracılığıyla yeryüzündeki bütün halklar kutsanacak.'

 

Yaşam Grupları için Uygulama Soruları

  1. Tanrı’nın büyük kurtuluş planı neydi? Onu 2 dakkika içinde özetleyebilir misin?

  2. Eski Antlaşma’daki Yasa’nın amacı neydi?

  3. Kendini Tanrı’nın bir çocuğu olarak hissediyor musun? Bu hisi açıklar mısın?

  4. Gal 4.6’daki gerçeği yaşadınız mı? Kutsal Ruh bize oğul olduğumuzu nasıl ikna eder?

  5. Peygamberlerin mirasçılarıyız. Bu hafta bu gerçek hayatını nasıl etkileyecek? Buna göre dua edelim.

 

Bu Sayfayı PaylaşShare