En Son Vaazımız: İman zamanı

Pazar Ibadetimiz, Üsküdar kilisesi ve Bağdat Cd kilisesinde saat 14:00'de başlar. Bağdat Cd Kilisede, Perşembe, Ingilizce Kulübü için saat 18:30da Bağdat Cadde'ye gelin.

Ayrıntılar için telefonla bize iletin.

0 555 061 53 84 

Çaresiz değil, Umutlu

Kullar Değil Oğullar 8 - Çaresiz Değil, Umutlu

Pazar, Aralık 29, 2013
Seri Numarası: 
8
Kutsal Kitap'taki Referansı: 

Tanrı’nın kilisesi için umutluyuz. Ve bu umudun kökleri Tanrı’nın sözüne dayanır!

Yeşaya 54.1-5 Küdüs yanık ve bomboştu. Yeşaya, ne diyorsun sen? Ağlanacak haline gülüyorsun! Ama Yeşaya, sevinin diyor. Çadırının alanını genişlet diyor. Bu vaat tam anlamıyla yerine gelmedi. Henüz bile yerine gelmemiş. Küdüs hiç bir zaman o ihtişama erişmedi.

Sara ile Hacer, İbrahim’in eşi, ve eşinin cariyesi. Sara, ne yapıyorsun? Niye bebek kıyafetleri hazırlıyorsun? 80 yaşında kısır bir kadınsın! Bebek olmuyor. O yüzden İbrahim’e işte cariyemle yat, benim adıma bir çocuk yap, diyor Sara. Ve yıllar sonra Sara çocuk sahibi oluyor. Mucizevi bir şekilde. Çocuğun ismi İshak. Vaadin çocuğudur.

İki Antlaşma

Hacer – İsmail (köle) olağan yoldan. Buradaki Soru- İnsan katında ne kadar mümkün? Limit bizim beceriklerimizdir. İnsani bir fikir. İnsani güç gerektirir sadece. Fena değil, ama pek bir şeyi değiştirmez. Etki alanı bayağı kısıtlıdır. Sina Dağ (10 buyruk, kusal yasa) köleler oluşturur, neden? Çünkü bize dayanıyor. Şimdiki Yeruşalim. Dindarlığın başkenti. Hala ölüme mahkumuz. Hala kendi günahlarımızla sınırlandırılmışız. Hapishaneyi süslüyorsun, ama hala bir hapishane. Cesedin makyajı yapıyorsun, ama hala ölü.

Sara – İshak (özgür). Vaat sonucu. Buradaki Soru-Tanrı katında ne kadar mümkün? Limit yok! Çünkü vaat Tanrı’nın gücüne dayanıyor. İlahi bir fikir. Sara zaten çocuk yapamadı. Sen zaten kendi kendini kurtaramadın. Bu bir lutüf antlaşmasıdır. Tanrı’nın isteğine, gücüne bağlıdır. Köle köleyi kurtaramaz. Sadece özgür biri bir köleyi özgür kılabilir. Mesih geldi, gerçek İshak olarak. Mücizevi bir şekilde doğdu. Ölümün hakimiyet süremediği bir yerden geldi..

Kilise, Yeruşalim’in tamamlanmasıdır. Başlangıçan beri Tanrı’nın hep insanların arasında bir yaşama gayreti vardı. Buna dair vaatler verdi (Yeş 2.2, Zek 8.22-23, Yeş 60.13-15) Ama Pavlus burada diyor ki, gözlerimiz dünyevi, fiziksel Küdus’te değil, gözlerimiz anavatanımızdadır. Tanrı’nın seçilmiş halkı, yeni Yeruşalim, biziz!

Yeşaya 53 Mesih’in çarmıhıyla ilgiliydi. Sırada Yeş 54 geliyor, Mesih’in satın aldığı halkıyla ilgili.

Açık bir şekilde, Tanrı’nın bu vaadinden ne bekliyoruz?

 • Evrensel kilise bütün uluslara, dillere yayılıp ulaşacak.

 • Kilisenin yayılmasına karşı dikilen bütün engeller tek tek kaldırılacak.

 • Yerel kiliseler kalabalıklaşacak ve çoğalacak.

 • İstanbul için, Türkiye için, kilisenin büyümesini ve çoğalmasını, daha parlak ve çekici hale gelmisini bekliyoruz.

 • Yaşam Kilisesi’nin kalabalıklaşmasını ve çoğalmasını da bekliyoruz.

Umutluyuz çünkü...

 • Tanrı’nın henüz yerine gelmeyen vaatleri hala duruyor, ve bizim için geçerlidir

 • Tanrı’nın isteği herkesin onu tanımasıdır, ailesine dahil olmasıdır.

 • Mesih bütün ulusları kendine çekmek için öldü, dirildi, yol açtı ve dua etmektedir.

Umutlu olduğumuz için;

 • Sevinçle ilahiler söylüyoruz.

 • Aktif beklenti içinde dua ediyoruz

 • Büyümek için hazırlanıyoruz

 

Yaşam Grupları için Uygulama Soruları

 1. Yeş 2.2’e göre, kilise için umudumuz nedir?

 2. Acaba Yeşaya’nın yada Sara’nın umudu hakkında halk ne dedi? Umutlu olduğumuz için bizim hakkimizda ne denecek?

 3. Bu bölümde, Eski Antlaşmanın Yeni Antlaşmadaki kullanılışına dair ne öğretmektedir?

 4. Türkiye’deki kilise için Rab’be yalvardığında, neler için dua ediyorsun?

 5. Yaşam Kilisesi kalabalıklaştıkça değişecek. Acaba böyle değişiklikler için hazır mıyız?

 6. Dua edelim, Türkiye için, İstanbul için, Yaşam Kilisesi için.

 

Bu Sayfayı PaylaşShare